phone-call 021-66468726

جزئیات

  • هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس
  • تاریخ 3 مهر 1398
  • نویسنده فاطمه سادات کاظمی

هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس

دبستان درخشان، آغوش گشوده و نسیم روحانی مهر معلم، مشام جان ها را عطرآگین ساخته است.

            خاطرات جاودان

از یاد من نمی رود                      آن روزهای ماندنی

در دفتری نوشته ام                    آن خاطرات خواندنی

روزی که در کلاس ما                    آموزش تفنگ بود

هر مدرسه در شهر ما                چون جبهه های جنگ بود

آن لحظه ها که بمبها                  می ریخت روی مدرسه

مرگ گل و پروانه بود                    هر روز توی مدرسه

بر برگ برگ دفترند                      آن خاطرات جاودان

از یاد ما نرفته اند                        آن بچه های قهرمان

 

حضرت محمد (ص) : اگر روزی بر من بگذرد گه من در آن روز دانشی نیاموزم ، طلوع آفتاب آن روز بر من مبارک نباشد .

 

تقارن زماني بازگشايي مدارس با هفته دفاع مقدس در روزشمار ماه مهر، حلاوت اين ماه را دو چندان ساخته است حقيقت اين است كه مهر ماه زيباترين ايام سال است ، يكي از پرشكوه‌ترين مجاهدتها و حركت هاي ملي ملت ايران در ماه مهر آغاز مي شود.این ایام را به تمامی همکاران تبریک عرض می نماییم.

 

آماده سازی مدرسه برای هفته دفاع مقدس

هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس

 

هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس