phone-call 021-66468726

جزئیات

  • سال تحصیلی جدید و روز بازگشایی مدارس
  • تاریخ 2 مهر 1398
  • نویسنده فاطمه سادات کاظمی

سال تحصیلی جدید و روز بازگشایی مدارس

آغاز سال تحصیلی 99-98 با برگزاری جشن در دبستان درخشان با استقبال گرم همکاران مدرسه  آغاز شد.

بوی مهر – بوی مهربانی – بوی لبخند

پائیز با خود شور می آورد و قاصدکها خبر بازگشایی مدارس را می دهند.

دیوارهای آجرنمای مدرسه را سراسر شور شوق پر کرده است. کلاس ها با آغوش باز در آستانه درها ایستاده اند تا میهمانان خود را در آغوش بکشند.

امروز اولین روز از شروع مدرسه هاست. ماه تحصیل، تلاش، مشق و مدرسه است.

روزهای آغازین سال تحصیلی همه مثل سال های اولیه تحصیل دوران بسیار حساسی است. ایجاد نگرش های مثبت و پویا در دانش آموزان، تقویت انگیزه، کوشش برای یادگیری و کاهش دغدغه و اضطراب و آشنایی با شخصیت و دیدگاههای دانش آموزان می تواند در روزهای اول مدرسه صورت پذیرد.

امروز در دبستان درخشان، آغاز سال تحصیلی 99-98 با برگزاری جشن در دبستان  با استقبال گرم همکاران مدرسه  آغاز شد.

در خصوص برنامه های این جشن یادآور می شود که دانش آموزان با راهنمایی همکاران آموزشی و پشتیبانان به صف خود هدایت شدند. سپس خانم رضازاده معاون انضباطی دبستان ضمن خوش آمدگویی و ابراز خوشحالی از حضور دانش آموزان در محل دبستان، سال تحصیلی خوبی را برای آنها و دلبندانشان آرزو کردند.

در ادامه دانش آموزان با راهنمایی معلمان خود به کلاس های خود هدایت شدند و در آنجا با آموزگاران و مشاوران خود آشنا شدند. معلمان و مربیان نیز دقایقی چند در کنار دانش آموزان به معرفی و بازی های کلاسی وشعرخوانی پرداختند. پس از آن گروه نمایش عروسکی و موزیک در حیاط مدرسه لحظات شادی را برای دانش آموزان رقم زدند .

 

"کاش همیشه دانش آموز بمانیم. کاش هر سال اول مهر که می شود همین طور هیجان زده منتظر صدای زنگ آغاز سال تحصیلی جدید باشیم."

 

گزارش تصویری بازگشایی مدرسه

 

سال تحصیلی جدید و روز بازگشایی مدارس
 
سال تحصیلی جدید و روز بازگشایی مدارس
 
سال تحصیلی جدید و روز بازگشایی مدارس
 
سال تحصیلی جدید و روز بازگشایی مدارس
 
سال تحصیلی جدید و روز بازگشایی مدارس
 
سال تحصیلی جدید و روز بازگشایی مدارس