phone-call 021-66468726

جزئیات

  • آموزش قوانین علائم راهنمایی و رانندگی به دختران گل پیش دبستانی دبستان درخشان
  • تاریخ 5 آبان 1398
  • نویسنده فاطمه سادات کاظمی

آموزش قوانین علائم راهنمایی و رانندگی به دختران گل پیش دبستانی دبستان درخشان

دانش اموزان پیش دبستانی در زنگ واحد کار با تابلوهای علائم راهنمایی "کارگران مشغول کارند" و "ایست پلیس" اشنا شدند.

  به منظور حفظ نظم و امنیت همگانی عبور ومرور و در جهت آموزش فرزندان دلبند خود در این مرکز توسط مربیان دلسوز که همواره بهترین لحظات عمر شیرین خود را صرف تعلیم و تربیت و هدایت خردسالان عزیزمی کنند در صدد بر آمدیم تا این واحد کار را تدارک ببینیم . هر چند درمهد کودک آموزشهایی نسبت به اجرای قوانین و مقررات داده خواهد شد ولی بی شک خانه و خانواده رکن اصلی و پایدار یک جامعه سالم وقانونمند است و همکاری آنها رکن اساسی آموزش این نوگلهای زندگی می باشد.

 

واحد کار:  آموزش قوانین علائم راهنمایی و رانندگی  "کارگران مشغول کارند"

آموزش علائم راهنمایی رانندگی به دختران گل پیش دبستانی دبستان درخشان
 
آموزش علائم راهنمایی رانندگی به دختران گل پیش دبستانی دبستان درخشان
 
آموزش علائم راهنمایی رانندگی به دختران گل پیش دبستانی دبستان درخشان
 
واحد کار:  آموزش قوانین علائم راهنمایی و رانندگی  "ایست پلیس"
 
آموزش قوانین علائم راهنمایی رانندگی به دختران گل پیش دبستانی دبستان درخشان
 
آموزش قوانین علائم راهنمایی رانندگی به دختران گل پیش دبستانی دبستان درخشان
 
آموزش قوانین علائم راهنمایی رانندگی به دختران گل پیش دبستانی دبستان درخشان