phone-call 021-66468726

جزئیات

  • جشن قرآن کلاس اولی ها- دبستان درخشان
  • تاریخ 21 مهر 1398
  • نویسنده فاطمه سادات کاظمی

جشن قرآن کلاس اولی ها- دبستان درخشان

آشنایی دختران گل با کتاب و پیام های قرآنی و هم چنین ارزشمند ترین کتاب آسمانی، قرآن

تصاویر دانش اموزان گل پایه اول در جشن قرآن روز شنبه 20 مهر 98

جشن قرآن کلاس اولی ها- دبستان درخشان
 
جشن قرآن کلاس اولی ها- دبستان درخشان
 
جشن قرآن کلاس اولی ها- دبستان درخشان
 
جشن قرآن کلاس اولی ها- دبستان درخشان